Nyheter

Ny delägare

Från och med 2023 så vill vi välkomna Daniel Ljung som delägare till Fjälkinge Isolering & Plåtservice AB

Nöbbelöv

Nu är vi på plats i våra nya lokaler på Per Mattissons väg 84 i Nöbbelöv.

I och med flytten ökar nu vår verkstad från 150 kvm till närmare 400 kvm vilket kommer att öka vår effektivitet.

Timber trading i Nöbbelöv

I september stod det klart att vi tillsammans med Hagmans tak syd förvärvade Timber trading i Nöbbelöv AB.

På sikt kommer vi att flytta hela vår verksamhet till ny och större lokaler i Nöbbelöv utanför Kristianstad. Vi kommer även att förbättra vår maskin park för att kunna ta oss ann ännu fler och större projekt i framtiden.

En flytt som för oss är ytterst nödvändig då vi börjar bli ganska trång bodda i Fjälkinge.

Ökat sammarbete

Under 2021 kommer vi att öka på vårt samarbete med Hagmans Tak, för att kunna erbjuda våra kunder en så komplett taklösning som möjligt.

Prefa

Under våren lät vi Andreas och Jakob gå utbildning i att bli godkände montörer för Prefa aluminium tak.

Detta med för nu att vi är Godkända montörer av Prefa Tak.

Sanering

Från och med 2018 utför vi nu även Asbets saneringar av tak och rör. För mer information kontakta Andreas 0733-437092,

Nyheter