Nyheter

Prefa

30-11-2020

Under våren lät vi Andreas och Jakob gå utbildning i att bli godkände montörer för Prefa aluminium tak.

Detta med för nu att vi är Godkända montörer av Prefa Tak.


Sanering

30-11-2020

Från och med 2018 utför vi nu även Asbets saneringar av tak och rör. För mer information kontakta Andreas 0733-437092, andreas@fjalkingeisolering.se


Peugeot

30-11-2020

2018 inleder Fjälkinge Isolering ett samarbete med Peugeot och miljö vänligare bilar.